Vergoeding van zorgkosten

PGB WLZ via het Zorgkantoor:
Wanneer u of uw partner / familielid langdurige intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u, of uw huisarts een WLZ-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), op hun website. Het CIZ besluit of u recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Onze organisatie kan alleen de WLZ leveren via een PGB, en niet via ZIN. U kunt dit aangeven op uw aanvraag, voor welke financiering u kiest. Voor de WLZ betaald u een eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. In de regio is Zorgkantoor Menzis, het zorgkantoor waar het PGB via geregeld is, dit heeft verder niets te maken met uw zorgverzekering. Wij helpen u graag bij uw aanvraag met het CIZ, en bij het invullen van het budgetplan. Een WLZ indicatie wordt altijd afgegeven voor onbepaalde tijd. De verzorging / verpleging, begeleiding individueel / begeleiding groep en huishoudelijke verzorging kunnen hieruit gefinanciert worden. Ook kunnen uw mantelzorgers hieruit betaald worden, mits het budget dit toe laat.

Niet-gecontracteerde zorg:
Niet-gecontracteerde zorg houd in dat wij als zorgaanbieder geen contract hebben met de zorgverzekeraars in Nederland. Normaliter zou een factuur die wij maken, en declareren bij de zorgverzekeraar, rechtstreeks aan ons uit betaald worden als wij een contract zouden hebben.

Met niet-gecontracteerde zorg is dit niet zo. Wij maken de factuur voor de geleverde zorg, deze wordt ingestuurd naar de zorgverzekeraar, en de zorgverzekeraar betaald dit bedrag meestal binnen 10 werkdagen uit de hun bekende rekening van de verzekerde.

De zorgverzekeraars hanteren anderen tarieven voor de persoonlijke en verpleegkundige zorg onderling, hierdoor hebben wij ook geen vast tarief, en hangt het af van wat voor een polis u heeft.

Bij een Naturapolis vergoed de zorgverzekeraar 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Wij passen het tarief daarop aan, waardoor u de 25% niet zelf hoeft te betalen. U ontvangt vaak een brief met het door ons gedaclareerde bedrag, en de vergoeding daarvan. Vaak staat hier ten onrechte op dat u de overige 25% zelf moet betalen, maar dit is niet juist. Ook staan er bij veel verzekeraars op de website dat u het geld eerst moet voorschieten, en dan pas indient bij de zorgverzekeraar, ook dit is niet het geval bij ons. U maakt het geld pas over, zodra u het geld van de zorgverzekeraar heeft ontvangen.

Bij een restitutiepolis vergoed de zorgverzekeraar 100% van het marktconforme tarief. Dit houd in dat de factuur volledig vergoed wordt.

Gecontracteerde zorg:
Wij zijn gecontracteerd bij het Zilveren Kruis. FBTO en Interpolis, vallen hier ook onder. De gedeclareerde zorg komt direct bij de zorgverzekeraar terecht, en gaat niet via uzelf zoals bij de niet-gecontracteerde zorg.

Contactgegevens

Bezoekadres en postadres:
Thuiszorg Anne-Wil BV
Tatelaarweg 7b
6941 RB Didam
Telefoon: 0316-221012 (tijdens kantooruren)

Internet en email:
www.thuiszorgannewil.nl
info@thuiszorgannewil.nl
Facebook-pagina
Privacyreglement

Accreditatie en certificering:
Thuiszorg Anne-Wil beschikt over onderstaande accreditaties:

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag? Maak gerust gebruik van onderstaand contactformulier: