Persoonlijke verzorging en verpleging

Dit kan op basis van PGB, gecontracteerde zorg (Zilveren Kruis), niet-gecontracteerde zorg of particulier. Wij streven ernaar een zo klein mogelijke groep verzorgenden en verpleegkundigen bij u in te plannen. Bij ziekte of vakantie zullen zij elkaar zoveel mogelijk vervangen, zodat er zo min mogelijk vreemde gezichten bij u komen. Dit doen wij ook om de lijnen zo kort mogelijk te houden. Op deze manier zullen wij eerder opmerken als er bijzonderheden zijn. Wij verlenen zorg in de postcodegebieden 6940 t/m 6942.

Palliatief / terminale zorg
U kunt ook palliatief / terminale zorg van ons ontvangen.

Nachtdiensten
Wij hebben geen nachtdiensten, maar wel een bereikbare dienst die tijdens en buiten de kantoortijden beschikbaar is.

Verpleegkundige zorg
Subcutane, en intramusculaire injecties dienen alleen onze verzorgenden en verpleegkundige toe. Wondzorg in opdracht van een medisch specialist, mogen wij niet verlenen. Deze specialistische wondzorg wordt gedaan door een wondzorg team van een andere intstelling. Verpleegkundige zorg in opdracht van een huisarts, mogen wij wel verlenen.

Meer informatie aanvragen

Vergoeding van zorgkosten

De wijkverpleging (verzorging en verpleging aan huis) is sinds 1 januari 2015 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt hier geen eigen bijdrage over.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de geleverde zorg, zal de HBO-wijkverpleegkundige een indicatie met zorgplan en anamnese opstellen. Zij kijkt samen met u wat er nodig is aan zorg, en schrijft met de gekregen informatie een zorgplan. Op het zorgplan komt uw handtekening, en die van de wijkverpleegkundige te staan, voor de zorgverzekeraar.

De zorg kan al wel gestart worden, zonder dat er een indicatie is van de wijkverpleegkundige.

Wij werken met een PGB, gecontracteerde zorg (Zilveren Kruis), en niet-gecontracteerde zorg.

Klik hier voor verdere informatie over de vergoeding van zorgkosten.

Contactgegevens

Bezoekadres en postadres:
Thuiszorg Anne-Wil BV
Tatelaarweg 7b
6941 RB Didam
Telefoon: 0316-221012 (tijdens kantooruren)

Internet en email:
www.thuiszorgannewil.nl
info@thuiszorgannewil.nl
Facebook-pagina
Privacyreglement

Accreditatie en certificering:
Thuiszorg Anne-Wil beschikt over onderstaande accreditaties:

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag? Maak gerust gebruik van onderstaand contactformulier: