Cliëntenvertrouwenspersoon

Binnen de wet zorg en dwang (WZD) hebben cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals bijvoorbeeld dementie), recht op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Onvrijwillige zorg, of een onvrijwillige opname heeft invloed op de vrijheid. De cliëntenvertrouwnespersoon kan informatie verstrekken bij vragen rondom onvrijwillige zorg, en ondersteuning bieden bij problemen rondom opname. De cliëntenvetrouwenspersoon is onafhankelijk, vetrouwelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Wat kan de cliëntenvetrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Ondersteuning bieden bij het schrijven van brieven of e-mails
  • Informatie en uitleg geven over uw rechten
  • Hulp bieden bij een klachtenprocedure
  • Aanwezig zijn bij gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg
  • Hulp bieden bij het helder krijgen van het probleem

Waar kunt u terecht voor een CVP?

Contactgegevens

Bezoekadres en postadres:
Thuiszorg Anne-Wil BV
Tatelaarweg 7b
6941 RB Didam
Telefoon: 0316-221012 (tijdens kantooruren)

Internet en email:
www.thuiszorgannewil.nl
info@thuiszorgannewil.nl
Facebook-pagina
Privacyreglement

Accreditatie en certificering:
Thuiszorg Anne-Wil beschikt over onderstaande accreditaties:

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag? Maak gerust gebruik van onderstaand contactformulier: